"Největší otázka současnosti zní: Je tu člověk pro společnost, nebo společnost pro člověka?"

28.09.2023

Citát 64, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Jaké je místo člověka ve společnosti?
Jaké je místo člověka ve společnosti?

Klíčové souvislosti:

  1. Pro účely rozboru si tento citát přeformulujeme na znění: Je důležitější naše životní úroveň, nebo prospěch a udržitelnost společnosti? Třeba Evropa (především ta západní a střední), z mého pohledu, vsadila na vysokou životní úroveň a lidem se tam nyní žije celkem dobře. Modlou se zde stal majetek, vzdělanost, výkonnost, zážitky a pohodlí. Na druhou stranu se z hesla "udržitelnost" stal nástroj k podpoře růstu ekonomiky a k dosahování (osobních) politických cílů. Tyto "udržitelné kroky" tedy podle mě reálné udržitelnosti příliš nepomáhají. Stejně tak ztrácí pohodlné společnosti nějakou ústřední vizi a směr, který potřebují pro dlouhodobou stabilitu. Například už jen proto, že v nich nezodpovědní populisté budou mít vždy velký vliv.
  2. Druhou variantou jsou společnosti, pro které je zásadní hodnotou dlouhodobá udržitelnost. Jejich modlou je tedy směr, který by je měl dlouhodobě udržovat "při životě". Z toho ovšem vyplývá, že je kvalita a hodnota lidského života podřízena zájmům společnosti. Vládnoucí elita tu má obrovské pravomoci a silnou pozici, protože musí být schopna prosazovat potřebné kroky. Proto tu je člověk od toho, aby sloužil společnosti. Kvalita jeho života je pak dosti závislá na štěstí a okolnostech. Proto bývá život v těchto společnostech značně krutý. Uvědomme si ale, že na tomto principu funguje třeba i evoluce. Stabilita a přežití druhu jsou vykupovány bolestí!
  3. Je tedy lepší dlouhodobé fungování společnosti, nebo kvalita života? Nebo spíš … Jak to udělat, abychom měli dobrou kvalitu života a abychom byli ochotní dělat i nepříjemné úkoly? Dokáže toto lidstvo zrealizovat? 

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)