"Nechme druhé dělat malé chyby"

06.07.2023

Citát 58, autor - Ondřej Kovanda (Diskutér)

Odvaha rozhodnout se a nést následky, to nás rozvíjí!
Odvaha rozhodnout se a nést následky, to nás rozvíjí!

Klíčové souvislosti:

  1. Schopnosti, znalosti, nadhled, aktivita, respekt ostatních, zodpovědnost, sebevědomí, samostatnost atd. Toto všechno nám může zásadně pomoci dobře zvládnout životní pouť. Kromě talentů toho dosáhneme především seberozvojem a odvahou. 😊
  2. Při narození o světě hold nevíme skoro nic. Úkolů a zkoušek nás ovšem čeká opravdu mnoho. No a přirozenými pomocníky jsou nám pouze postupně se rozvíjející pudy, emoce a rozum. Kromě toho nám ještě může pomáhat okolí. Jenže ne každá takováto pomoc je ve výsledku přínosná. Proto se také musíme naučit vybírat a přijímat tu vhodnou pomoc a odmítat tu nepřínosnou. Takže musíme budovat i samostatnost. Díky ní totiž získáváme pocit jistoty a omezujeme svou závislost na ostatních. 😊
  3. Proto musíme, co nejlépe poznat sami sebe i celý svět. Kromě toho musíme rozvíjet i své schopnosti. A musíme v různých situacích správně odhadnout věrohodnost "hlasu" našeho rozumu, pudů a emocí. Prostě musíme zkoušet vše možné, abychom dosáhli všestrannosti a poznali širší souvislosti. 😊 Proto je vhodné dělat neznáme činnosti, u kterých je případný neúspěch spojen pouze s nízkým rizikem. Tyto drobné neúspěchy jsou totiž nejlepší prevencí před těmi zásadními katastrofami. 😊
  4. Tento přístup je nepřínosnější hlavně při zmíněném seberozvoji a při vedení dětí k samostatnosti. I ty malé děti totiž moc dobře vědí, že je pro ně seberozvoj životně důležitý. Proto buďme rádi, když říkají: "Já sám!" a "Proč?" 😊. Ony tím totiž mají na mysli "Hele táto já ti nechci viset na krku furt. Proto mi teď věnuj trošku času a trpělivosti. Já to prostě potřebuji pochopit a zkusit sám. Však přeci víš, že je zkušenost nepřenosná. Pomoz mi být samostatný!" 😊

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Ondřej Kovanda (Diskutér)