"Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce"

15.12.2022

Citát 39, autor - Vladimir Iljič Uljanov (Lenin)

Klíčové souvislosti:

  1. Když se zamyslíme nad historií lidstva, tak si uvědomíme, že tu byla spousta mocných civilizací. Ty spojovaly okamžiky na výsluní, kdy se muselo zdát, že ovládnou celý svět. Přesto je vždy čekal ústup ze slávy, nebo dokonce rozpad. A co za tím vlastně běžně stálo? Vnitřní rozvrat, ztráta pokory a sounáležitosti a krize vzájemné důvěry. A k těmto jevům dochází právě, když přestává být morálkou tou hlavní hodnotou.
  2. Morálka zajišťuje to, abychom nemysleli pouze na svůj prospěch, ale abychom usilovali i o prospěch celé společnosti. Rozšířená morálka je prostě tím nejlepším nástrojem k zajištění důvěryhodného prostředí. Díky rozšířené morálce se nemusíme vysilovat úvahami a opatřeními proti zneužíti od 2. Pak se můžeme plně soustředit na zvelebování našeho světa a nemusíme řešit, zda konkrétní činnost prospěje nám, nebo našemu sousedovi. Jednou prostě pomůžeme my jemu a příště on nám. V takovém světě já chci žít a nevidím důvod, proč by to nešlo! Co ty na to?! 😉
  3. Vraťme se ale k souvislosti mezi krizí morálky a rozpadem společnosti... Představme si, že si nebudeme vzájemně důvěřovat. Že ve 2. uvidíme pouze podvodníka a lumpa. Že budeme společnost považovat za zdroj útlaku a otroctví... Jak moc jí pak budeme chtít hájit a podporovat? Budeme za ní třeba chtít položit život v případě války?... Asi ne, že? A o tom to je! Společnost bez morálky je a slabá a nekvalitní! Nenechme si od konkurence nakukat, že morálku nepotřebujeme! Učiňme z ní svou hlavní hodnotu! Pojďme ostatním příkladem! 😊

Slovníček použitých zkratek:

2. -  druhých

Proč tu máme zkratky? Abychom neupadli do stereotypu a nudy 😊.

Jak zkratky vznikly? Prostě přečtěte číslo ve slově foneticky (např. 5 čtěte jako "pět"). S trochou cviku to bude brnkačka 😊.

Citát ve formě plakátu A4:

Pod textem je možné stáhnout citát ve formě plakátu PDF. Povoluji vylepení plakátu na ta místa, kde to není zakázáno právními předpisy. V případě potřeby úpravy plakátu (např. oprava případné pravopisné chyby) mě, prosím, kontaktujte mailem a já Vám dodám plakát opravený.

Diskutér