Komunikace s Max Kašparů

08.01.2021

Vážený pane profesore,

dnes jsem si všiml článku na portálu idnes.cz, kde se vyjadřujete ke krizi hodnot ve společnosti, ke ztrátě řadu a cílů v životě lidí. A chci Vám vyjádřit podporu v cíli komunikovat tento problém. Byl jste jeden z prvních, kdo mi prostřednictvím rozhovorů v médiích představil tento problém. Od té doby jsem se často tímto problémem zabýval a často mě i trápil. Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že se pokusím svojí troškou přispět k řešení tohoto neduhu společnosti.

Chci se do řešení pustit pěkně "od podlahy". Myslím si totiž, že ve společnosti nejvíce chybí kritické myšlení, že si lidé nedokáží vhodně stanovit životní cíle a že se často spokojí s povrchními hodnotami. Tento poznatek není ničím převratný. Podstatné je ale to, že podle mého názoru nelze žádat po lidech změnu jejich života bez vybudování pevných základů, které, dle mého názoru, nezískají bez pochopení principů fungování lidských pudů, emocí, nadhledu, principů vzniku stresu, vymezení pojmů, jako je sobectví (které je v rozumné míře nezbytné), nemožnosti poznání celé pravdy, nepřesností, které vznikají popsáním skutečnosti slovy atd. Samostatnými tématy jsou pak pojmy komunikace, manipulace, změna společenského paradigmatu a naučit českou společnost dávat a přijímat konstruktivní kritiku bez zbytečné zášti. Chci zdůraznit i to, že téměř každé přirozené lidské chování má nějakou souvislost s pudem sebezáchovy. Každý člověk žije a přemýšlí v určitém jedinečném paradigmatu, které je dáno jeho zážitky a zkušenostmi, a které mu však převážně vytvořila společnost. Pokud řekneme sebemoudřejší věc, ale lidská mysl na ní není připravená a nechápe podstatné souvislosti a nuance, které autorovi mohou připadat jasné, pak se uplatní rčení "jedním uchem tam, druhým ven".

Pomocí videí na severu YouTube.cz chci prezentovat své vnímání zásadních součástí člověka, společnosti a dalších významných témat a rád bych posluchačům poskytl základ, na kterém by mohli stavět své kritické myšlení a snad i smysluplnější hodnoty.

Děkuji Vám za pomoc společnosti znovu naleznout smysluplné hodnoty

Diskutér


Srdečně zdravím,

ano, máte pravdu, se vším s vámi souhlasím. Domnívám se ovšem, že pár jedinců, i když budou používat internetové cesty, nic nezmění. Vycházejme z toho, že Evropa se stala duchovním vrakem. Sjednocení Evropané to nějak podvědomě cítí a tuší, že vrak jde ke dnu. Využívá proto času, než zmizí pod hladinou, abychom si ještě užili. Tedy pilně se tančí, pije, droguje na Titaniku.

Záchranný pás je možné hodit jen jedincům, nikoli celému kontinentu lidí.

Ale i to stojí za to.

Díky, M.K. (Max Kašparů)