Komunikace s Jiří, právník

24.09.2021

Dobrý den, pane Diskutére,

Vaše video jsem si musel pustit dvakrát a některé pasáže jsem si pouštěl opakovaně. Musím říci, ze Vaše přednášky na mě dělají zajímavý dojem. Zajímalo by mě, jak Vaše přednášky vznikají. Je to dílo více lidi, nebo máte Vy sám tak široký záběr?

K Vaší otázce: Myslím si, že nuda je výdobytek dnešní komfortní doby. Naši rodiče nebo prarodiče... o dřívějších generacích ani nemluvím, na ni jen sotva měli čas. Dnes jsme všichni zvykli žít v pohodlném světě, kde nám defacto nic nechybí a pak muže přijít na pořadí dne ta zmiňována nuda. A k čemu, že nám nuda slouží? Dle mého soukromého názoru, je nám možná někdy prospěšná, protože třeba díky ní vybudujeme něco perspektivního v našem životě. Protože nudit se nechce nikdo, že? Na druhou stranu si myslím, že nuda způsobuje i mnohá úskalí, kdy společnost, například děti a mladiství sklouzávají k věcem jako jsou například drogy.

K Vašim přednáškám bych rad zmínil, že je s oblibou poslouchám s mou ženou a vedeme po té dlouhé diskuze. Máte to zajímavě pojaté. Takové úvahy a názory bych tipoval k někomu staršímu.

Budeme se těšit na další díl! Mnoho zdaru.

Jen snad ještě poslední otázka. Nemáte to někdy ve svém okolí těžké s tak radikálními názory? 😊


Pěkný víkend!

Jiří, právník


Vážený Jiří,

děkuji za zprávu. Máte zajímavé postřehy, takže se pokusím odpovědět na to hlavní a odpovědi budou podrobnější. Vaše otázky by mohly být zajímavé i pro ostatní diváky, takže Vás žádám o povolení zveřejnit naší komunikaci.

Díly zatím připravuji sám, a proto stíhám zveřejňovat pouze jeden díl měsíčně. Širší přehled mám díky přirozené zvědavosti, snaze o samostatnost a tendenci rozumět maximu podstatných věcí v životě. Pokud to je reálné, tak se snažím zorientovat v různých oblastech, se kterými se v životě setkávám. Snažím se tedy obstát ve správě nemovitosti, výchově dětí, jednání s bankami, jednání s veřejnou správou, v ekonomii, v právu atd. Prostě nerad bývám odkázán na to, že za mě někdo řeší důležité body v životě a rád o tom vždy alespoň něco vím, abych byl soběstačnější, abych měl větší vliv na svůj život a abych si dokázal vše zkontrolovat. Stěžejní je, že je pro mě tento přístup přirozený, takže mě to nijak zvlášť nevysiluje :-). U přednášek je nejobtížnější vymyslet osnovu, abych k danému tématu řekl právě to nejdůležitější, aby se přednášky příjemně poslouchaly a aby měly hloubku. Když to shrnu tak, každou přednášku dělám celkem asi 15-20 hodin.

K Vaší odpovědí na výzvu. Můj názor je takový, že nuda tu byla vždy a v historii lidstva hrála roli motivátora k dosahování pokroku a přežívání lidí. S Vašimi ostatními názory souhlasím. Chci ještě vyzdvihnout, že jste vlastně v poslední části identifikoval příklad, kdy má nuda v dnešní společnosti jiný dopad, než ke kterému byla historicky určena. A pokud známe problém a jeho podstatu, tak s ním můžeme bojovat již preventivně a přesně k tomu má projekt Poznávání sloužit. A pokud se nám podaří tyto oblasti života zlepšit, tak zlepšíme i svět. Takže jste uvedl výborný příklad! 😊

Nejvíc mě ale zaujala otázka, jestli to nemám těžké s radikálními názory.

Takže začnu tím, že se skutečně radikálním názorům zatím vyhýbám 😊. Já ovšem v poznávání světa neřeším, zda je něco radikálního, nebo obecně přijímaného. Po vzoru Sokrata se snažím nejdříve pochybovat o všem, co znám, než mohu prohlásit, že tomu alespoň v tuto chvíli věřím. Spíš mě tedy zajímá, jestli určité myšlenky obstojí v konfrontaci s reálným světem, tedy jestli je mohu upřímně považovat za pravdivé. Když jsem začal přemýšlet o názorech, kterým tu my v Evropě věříme, tak jsem si uvědomil, že někdy tyto názory neobstojí v konfrontaci s realitou. Proto jsem si postupně začal uvědomovat, že jsou tu rozšířeny některé myšlenky díky tomu, že jsou masově snadno přijatelné, nebo že se někomu hodí. V mých přednáškách jsou tedy názory, které prošly konfrontací s realitou a obstály. A jedním z důvodu, proč prezentuji své myšlenky na internetu je možnost získání jiných úhlů pohledu, a tedy případné zdokonalení myšlenek. Tyto myšlenky, které jste nazval radikálními, mi slouží k tomu, abych lépe chápal svět a abych byl méně manipulovatelný. Říkám tedy to, čemu budu věřit do doby, než mě někdo jiný přesvědčí o názoru jiném. Své hlubší myšlenky prezentuji téměř výhradně v rámci projektu Poznávání, protože mají velikou moc a pokud by nebyly předkládány ve správném pořadí, nebo ve správném kontextu, tak jsou v podstatě nepochopitelné, nebo mohou být díky chybnému pochopení příčinou problému. Většinou tedy tyto myšlenky veřejně neprezentuji.

V reálném životě mi tyto myšlenky slouží k tomu, abych lepé rozuměl ostatním a abych měl větší šanci prosadit to, co považuji za správné. Mám zásadu, že myšlenky pouze předkládám, ale nikoho nenutím, aby jim věřil.


Ještě jednou Vám děkuji za mail a přeji Vám příjemný den.

Věřím, že se Vám i Vaší manželce bude líbit projekt Poznávání podstaty i nadále.

Diskutér


Dobrý večer, pane Diskutére,

děkuji Vám za velmi náročnou a krásnou odpověď! Udělal jste mi radost! Budu moc rád, když naši komunikaci zveřejníte!

Tak to jste vážně "hustej", jak by řekl můj syn, že ty přednášky tvoříte sám. Čekal jsem za tím řadu lidí. Výborně! Jsem zvědavý, kam až to dotáhnete! Moc se těším na další díly!

Pěkný zbytek dne!

Jiří, právník