Filozofie a uplatnění projektu

Představení ideálů

Projekt se snaží, co nejvěrněji a nejobšírněji popsat zásadní principy fungování světa a člověka. A na těchto základech jsou pak v projektu uváděna určitá praktická doporučení. V projektu jsou tedy prezentovány ideály. Ono nejde o nic nového, protože naše vnitřní touha po efektivitě nás opravdu ukrutně nabádá k tomu, aby pro nás dosahování ideálu bylo opravdovým ternem. Však to známe, kdo by si dobrovolně zvolil horší jídlo, horšího partnera, hůře placenou práci? Jenže v reálném světě může být dosažení ideálu v jedné oblasti vykoupenou mnoha negativy v ostatních oblastech. Ideál je vhodné znát a měli bychom k němu směřovat. Při tom ovšem mějme na paměti, že je často dosažení ideálu neefektivní, nebo nereálné. Pak je třeba od ideálu upustit a měli bychom volit takové řešení, které bude mít dobrý poměr cena/výkon. Alespoň pro mě je ovšem podstatné, že znám v životě správný směr a že si před sebou dokáži obhájit ta rozhodnutí, kdy jsem musel od dosažení ideálu ustoupit.

Odhalení našich nedokonalostí je důvodem k oslavě